با سپاسگذاری وافراز زحمات و تلاش بی دریغ آن مقام محترم و دولت خدمتگزارش ، اعضاء انجمن متخصصین صنایع غذایی و بهداشتی نیشابور، به نمایندگی از طرف کلیه متخصصین و مسئولین کنترل کیفیت صنایع غذایی ، آرایشی و بهداشتی سطح کشور ، توجه آن مقام شامخ را به موارد زیر جلب می نماید :

در آن زمان که رونق بخشی به امور مملکت و حل مشکلات عمده مردمان این مرزوبوم در سرلوحه دستورات وعملکرد جنابعالی قرار گرفته ، بسی مایه شگفتی بود که برای حل مسائل و مشکلات مسئولین کنترل و کیفیت ،این قشر عظیم تحصیل کرده و مسئول در برابر تولید محصول سالم و جلوگیری از تخلفات احتمالی واحد های محترم تولیدی هم چنین پاسخگویی نهاد های مختلف دولتی از قبیل ادارات :نظارت بر مواد غذایی ،استاندارد ، صنایع ، دامپزشکی ، بهداشت محیط ، تعزیرات حکومتی ، دادگستری و.... چاره اندیشی نشد .

در این راستا مهمتریم مطلب مورد توجه آن است که :

در عصر حاضر تعداد واحد های تولیدی و بهداشتی روز به روز در حال افزایش بوده و فرهنگ مصرف غذایی مردم سطح کشور نیز به سمت غذا های آماده و فراوری شده کارخانه ای سو پیدا کرده است حال با نظر به این دو امر مهم واساسی ، آن چه که بسیار جای سوال و شگفتی دارد آن است که :

با توجه به آن که در ضوابط قانونی موجود در کشور در خصوص تخلف و سود جویی واحد های تولیدی و احتمال بروز مسمومیت در مصرف کننده ، ناشی از مصرف مواد غذایی ، استاندارد تعزیرات حکومتی و دادگستری مربوطه در هر شهرستان فقط شخص مسئول کنترل کیفیت می باشد. حال چگونه می توان جهت این امر توجیهی داشت که هیچ نیروی حمایتی برای این امردر نظر گرفته نشده باشد زیرا:

1-  جایگاه مسئول کنترل و کیفیت و مسئول فنی در قانون اداره کار مشخص نشده است .

2- تمام مسئولین کنترل کیفیت واحد های تولیدی خصوصی ، حقوق ماهیانه خود را از شخص مدیر عامل واحد تولیدی در یافت می نمایند پس طبعا در این راستای یک وابستگی مستقیم مالی بای شخص مسئول کنترل کیفیت ایجاد می گردد . که در عملکرد نظارتی وی ایجاد محدودیت نموده و از قدرت مسئول در امر نظارت ، کنترل کیفیت و بهینه سازی شرایط تولید فوق العاده می کاهد درواقع اخذ حقوق از کارفرما در این راستا فقط یک دور باطل است وبس.

3- میزان حقوق ماهیانه مسئول کنترل و کیفیت با توجه به تورم اقتصادی حاکم بر سطح کشورآن قدر ناچیز و در سطح پایین می باشد که با یک بررسی اجمالی و آمار گیری ساده مشخص میشود که همه در زیر خط فقر به سر می برند .  

4- نکته حائز اهمیت اینکه هیچ امنیت شغلی جهت مسئولین کنترل کیفیت در نظر گرفته نشده است ولی در صورت مخالفت مسئول فنی یک واحد تولیدی با تخلف و شرایط غیر مطلوب در آن واحد عذر وی خواسته می شود ، زیرا حضور و عدم حضور وی تنها به نظر کار فرما بستگی دارد و خیلی سریع شخص دیگری با حقوق حتی کمتر جایگزین وی می گردد.

5- با توجه به تمام این شرایط غیر مطلوب کاری برای این مقام مسئول در یک واحد تولیدی برای وی سختی کارنیز درنظر گرفته نشده است زیرا در هر واحد تولیدی شخص مسئول فنی و مسئول آزمایشگاه با مواد شیمیایی سمی و در عین حال خطر ناک در تماس و در حال کار می باشد و احتمال صدمه دیدن وی در این راستا بسیار بالا است.

حال با توجه به جمیع این موارد ، اعضاء انجمن متخصصین صنایع غذایی و بهداشتی نیشابور پیرو نامه ارسالی در فروردین ماه 85 به حضور آن مقام محترم و تقاضای عاجزانه جهت پیگیری و حل مشکلات این قشر عظیم و مسئول ، در این راستا راهکار های زیر را جهت حل این معضلات به حضور جناب عالی پیشنهاد می نماید .

1-  نکته حائز اهمیت آن است که جایگاه مسئول کنترل کیفیت و مسئول فنی در قانون وزارت کار مشخص شود زیرا با این امر اولاً سطح حقوق وی کاملامشخص شد وهرکار فرمایی با حداقل حقوق کارگری اقدام به استخدام وی نماید  ثانیا امنیت شغلی وی نیز تثبیت می گردد و در نتیجه این شخص مسئول می تواند بدون هراس از برکناری از شغل خویش بر تولید و کیفیت آن نظارت کامل داشته باشد.

2-  قانونی تصویب گردد که به موجب آن مسئولین فنی واحد های تولیدی مواد غذایی و بهداشتی حقوق ماهیانه خود را از کار فرما دریافت ننمایند و به جای آن کار فرما موظف گردد این مبلغ را به حساب اداره نظارت بر مواد غذایی  ویاانجمن مربوطه در هر شهرستان واریز نمایند تا بدان وسیله دور باطل دریافت حقوق حذف گردد .

3-  در سال 1382 قانونی تصویب گردید که بموجب آن حقوق مسئولین فنی واحد های تولیدی هم تراز پرستاران سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود .تقاضای ما ان است که حداقل این حقوق موجود و تصویب شده از طریق ادارات نظارت بر مواد غذایی هر شهرستان به موجب اجرا درآید.

a.  کار فرمای هر واحد تولیدی موظف گردد مسئول فنی واحد خویش راازهمان روز اول کاری تحت شش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دهد .

4-  در تغییر و تحولات اخیر اداری جهت زیر پوشش در آمدن اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی زیر نظر سازمان صنایع و معادن جایگاه مسئول فنی کاملا شفاف سازی شود .

5-  جهت تثبیت امنیت شغلی مسئول فنی مساله قرار دادی بودن وی بطور کامل حذف گردد و وی از همان روز اول کاری به اداره کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی شهرستان مربوطه معرفی گردد تا حضور و عدم حضور وی در واحد تولیدی از زیر نظر کار فرما خارج شده و تحت نظر اداره نظارت بر مواد غذایی در آید.

در خاتمه ،صمیمانه از بذل توجه حضرت تعالی کمال تشکر را داریم.

ifhnq.com/news                   :   برگرفته از


 

نوشته شده توسط میثم گندمکار در شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۷ ساعت 15:17 موضوع | لینک ثابت